Blog

Oby do mety: ćwiczenia z plakatami w tle

ellie-pritts-207027

Ostatnie zajęcia w semestrze trzeba dobrze wykorzystać! Proponuję zajęcia w oparciu o plakaty ze zdjęciami, informacjami i ciekawostkami dotyczącymi regionów świata, w których mówi się w języku docelowym. Na zajęciach z angielskiego korzystam z plakatów wydawnictwa Oxford, które otrzymałam bezpłatnie podczas jednej z konferencji dla anglistów. Plakaty dotyczą USA i Kanady, UK, Australii i Nowej Zelandii. Przygotowałam do nich handout-gotowiec, który sprawdzi się na zajęciach A2-B1.

Warm up:

Można zagaić uczniów na przykład tak:

W jakich miejscach na świecie mówi się po … (tu język, którego uczysz)?

Czy byliście w tym miejscach (w zależności od plakatów np. UK, USA, Australia)?

Jeśli tak, gdzie? Jak się podobało?

Jeśli nie, chcielibyście się tam wybrać? Dokąd dokładnie? Dlaczego? / Dlaczego nie?

Ćwiczenie 1: Plakaty + gotowiec = klasyk

Rozwieś plakaty w sali. Wydrukuj ćwiczenie dla każdego ucznia. A następnie:

 • uczniowie uzupełniają luki
 • pracując w parach, zadają i odpowiadają na pytania
 • podsumujcie ćwiczenie i przytoczcie najciekawsze wypowiedzi

Wróć uwagę uczniów na plakaty wiszące w sali. Uczniowie wstają z miejsc, spacerują od plakatu do plakatu, czytają informacje i znajdują odpowiedzi na pytania z handoutu.

Ćwiczenie 2: Plakaty + gotowiec w kawałkach = twórcze zamieszanie

W tej wersji ćwiczenia potnij handout tak, żeby na jednym pasku było jedno pytanie. Na tablicy napisz lub przyklej np. sticky notes z brakującymi wyrazami. Każdy uczeń losuje 1 paseczek (lub więcej, zależy jak liczna jest grupa) i szuka wyrazu, który pasuje do luki. Sprawdzamy, czy uzupełnione pytania mają ręce i nogi 🙂 Teraz:

 • uczniowie krążąc po klasie, wybierają osobę
 • zadają pytanie ze swojej karteczki
 • udzielają odpowiedzi na pytanie kolegi lub koleżanki
 • wymieniają się karteczkami
 • zmieniają parę
 • i tak kilka rund

Następnie pracują z plakatami – szukają odpowiedzi na pytanie, które im akurat zostało.

Ćwiczenie 3: 0 plakatów + gotowiec = research w internecie

Ćwiczenie w wersji 1 lub 2, ale części z plakatami. Nakreślamy studentom, jakie obszaru dotyczą pytania i uczniowie szukają odpowiedzi, surfując w sieci. Uwaga: to będzie dość trudne i czasochłonne wyzwanie. Nie wszyscy uczniowie podejmą się 🙂 Research zajmie sporo czasu, więc lepiej zadać go do domu 😀

Ćwiczenie 4: Plakaty + pytania uczniów + nutka rywalizacji = 100% kreatywności

Nie drukujemy gotowca. Uczniowie pracują w parach lub małych grupach. Przydzielamy im lub sami wybierają, z którym plakatem chcą pracować. Zadanie: ułóżcie 5 (lub 10) pytań dotyczących miejsc z waszego plakatu. Następnie pary (grupy) wymieniają się zadaniami. I rozwiązują je. Kto pierwszy znajdzie wszystkie rozwiązania, wygrywa!

Ćwiczenie 5: Plakaty + pytania w kawałkach + nutka rywalizacji = kreatywne urozmaicenie

Zaczynamy jak w ćwiczeniu 5 – uczniowie układają pytania w parach, grupach lub indywidualnie. Zbieramy pytania (1 karteczka = 1 pytanie), umieszczamy je np. w pudełku. Uczniowie losują pytania, na które będą odpowiadać. Jeśli wylosują swoje pytanie, losują ponownie. Kto pierwszy znajdzie odpowiedzi, zostaje mistrzem lub mistrzynią 🙂

Ćwiczenie 6: Plakaty + gotowiec + czytanie = lekcja po cichu

Jeśli chcesz, żeby uczniowie skupili się na czytaniu, a w klasie dla odmiany zapanował spokój, możesz zrezygnować z rywalizacji i speakingu. Pozwól uczniom niespiesznie przechadzać się między plakatami, wczytywać w informacje i w spokoju znajdować odpowiedzi na pytania z gotowca.

Ćwiczenie 7: Brak plakatów + pytania = projekt

Rozwiązanie niekoniecznie na zajęcia przed wakacjami, ale na projekt rozłożony na kilka lekcji. Uczniowie samodzielnie przygotowują plakaty (albo stronę www 😀 ) z ciekawostkami i informacjami dotyczącymi wybranych regionów. Następnie pracujemy z tymi plakatami i dowolnym ćwiczeniem z powyższych propozycji. Jeśli chcemy skorzystać z “gotowca”, to będzie trzeba przygotować, bo nasz może tu nie pasować.

Follow up:

Na koniec trudno powstrzymać się od pytań do dyskusji, napisania posta, komentarza itp.. Przykładowe pytania:

 • Które z miejsc odwiedziliście?
 • Które z miejsc chcielibyście odwiedzić? Dlaczego?
 • Jaka informacja was zaskoczyła?
 • O czym zupełnie nie mieliście pojęcia? itd.

Owocnej lekcji!

Handout do wydrukowania

Leave a Reply

Your email address will not be published.